Årsmelding for 2019

Under mottoet: «HANS HERLIGHET TIL PRIS» Ef.1,12. har vi lagt bak oss et nytt rikt arbeidsår i Herrens tjeneste.

Landsstyret har hatt to styremøter i 2019, 14.-15.mars og 20.september og behandlet 25 saker. I marsmøtet ble det behandlet prosjektsøknader. Det ble gitt støtte til prosjekter gjennom 12 misjonsorganisasjoner i en samlet sum på 1million. I septembermøtet ble det behandlet flest praktiske saker som fordeling av julehilsen til misjonærene som står på bønnekortet og ansvar for andaktene i Misjonsringen i 2020. Hilde Ydstebø er vår trofaste daglige leder og holder orden på økonomi og administrerer forskjellige administrasjons oppgaver. Økonomien for året 2019: Se vedlagt økonomioversikt. Vi har fortsatt kontor på Diakonissehuset, Lovisenberg.

Landsmøtet ble avholdt på Stemnestaden i Grinde, Tysvær, 13.-16.juni 2019. Vi hadde rike dager under temaet: «TRO» Aud Karin Kjølvik Ringvoll var hovedtaler. Misjonærer fra forskjellige misjonsfelt hadde inspirerende innslag om hvilke utfordringer de har i hverdagen. Treårsmelding og regnskap ble lagt frem og godkjent. Valg av nytt Landsstyre: Torunn Tvedt (styreleder), Ester Nygard Røen (nestleder), Marit Hovde Syltebø (sekretær) Solveig Granseth og Marit Rasmussen (styremedlemmer) Joy Ingrid Gullestad Røyseland (1.vara), Ester Vinnem (2.vara).

Neste Landsmøte blir i Stavern 16.-19.juni 2022. Sandefjord-, Tønsberg- og Larvikgruppene har invitert.

Styret for Hjørdis Sundes Fond er: Hilde Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn Tvedt.

Medlemmer og grupper. Per 1.1.2020 er det registrert 721 enkeltmedlemmer, 29 grupper, 15 nye er innmeldt i 2019, 21 døde og 36 har meldt seg ut på grunn av høy alder.

Bønnetjenesten. I trå med formålsparagraf nr 1 er bønnekortet vårt daglige redskap. Vi ber for misjonærene som står på bønnekortet. Bønnekortet ble revidert på styremøtet i september og kom ut nytt i MR nr 4 i 2019.

Misjonsringen blir utgitt fire ganger pr. år. Frøydis Vestbøstad er vår gode medarbeider og redaktør og har ansvar for hjemmesiden (www.misjonsringen.no) vår. Takk til deg Frøydis for det arbeidet du utfører på en utmerket god måte for SMRs medlemmer i hele vårt land. 100 års jubileet for SMR blir arrangert på Lovisenberg i september 2021. Dato er ikke fastsatt enda.

Norme møtet 04.12.19. Hilde Ydstebø og Torunn Tvedt deltok på dette møtet. Styreleder fikk gleden av å møte flere grupper gjennom 2019. 15.november var det besøk i Indre Østfold. 19.november var det Lillehammer gruppen som fikk besøk. 02.desember var besøket i Stord gruppen. Haugesundgruppen og Vindafjord har også fått besøk.

Oslo 18.03.2020

Torunn Tvedt

Årsregnskap for 2019