Årsmelding for 2020

Enda ett år har vi fått samles under mottoet: «HANS HERLIGHET TIL PRIS» Ef.1.2. Takk for trofast forbønn gjennom ei vanskelig tid!

Årsmeldingen blir sendt ut dette året i MR nummer 1og blir godkjent i landsstyremøtet i mars. Dette er på grunn av at til høsten i oktober kan SMR feire100 års. Jubileumsskrift fra de siste 50 årene blir omtalt i MR 3 og 4 som blir slått sammen til ett nummer.

Året 2020 har vært ett særdeles annerledes år. I mars ble landet stengt ned på grunn av covi-19 viruset. Ingen hadde sett for seg varigheten av dette viruset og hva det brakte med seg. Landets innbyggere skulle holde seg mest mulig isolert fra andre. Kirke, bedehusmøter, foreninger og offentlige arrangement ble avlyst. Ingen offentlig 17.mai feiring. Ingen unødvendige reiser innenlands. Heller ikke utenlandsreiser. I begynnelsen av juni åpnet det litt opp og en kunne samles noe begrenset antall personer i offentlige lokaler.

Landsstyret har hatt to styremøter i 2020. Det planlagte styremøtet 18.-19.03 ble gjennom telefon og e-post. Daglig leder Hilde M Ydstebø gjorde et grundig forarbeid av innkomne prosjektsøknader og gjorde prioriteringer og satt dette i system og foreslo hvor store sum den enkelte søker skulle få. Deretter ble det sendt på e-post til landsstyremedlemmene for kommentar og godkjenning. Landsstyremøtet 21.09.20 kunne vi samles fysisk i Oslo. Dette møtet ble avholdt i Israelsmisjonens sitt lokale. Lovisenberg hadde ikke ledige lokaler for oss denne gangen. Saker fra marsmøtet ble godkjent i dette møtet; årsmelding og årsregnskap for 2019.

Styret for Hjørdis Sundes Fondet er: Hilde M Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn Tvedt. Årsmøtet for Hjørdis Sundes Fondet ble gjennomført som telefonmøte mellom styremedlemmene.

Medlemmer og grupper. Pr.31.12.2020 er det registrert 688 enkeltmedlemmer, 29 grupper, 3 nye medlemmer, utmeldt 19 og 16 døde.

Bønnetjenesten. Bønnekortet er det gode redskap for å fremme misjonstjenesten vår innfor Guds trone og herliggjøre mottoet vårt: Hans Herlighet til Pris. Bønnekortet ble oppdatert på styremøtet i september og kvalitetssikret av daglig leder Hilde M Ydstebø ved å ta kontakt med de forskjellige misjonsorganisasjonene SMR samarbeider med. Organisasjonene har oversikt over hvem av misjonærene som er ute på misjonsmarken til enhver tid. Oppdatert bønnekort var innlegg i MR 4 2020.

Misjonsringen blir utgitt fire ganger pr år. Frøydis Vestbøstad er vår gode medarbeider og redaktør og har ansvar for hjemmesiden (www.misjonsringen.no) vår. I styremøtet i september har SMR knyttet til seg en ekstra person som er samarbeidspartner til Frøydis for å kunne få et fyldig jubileumsskrift fra de siste 50 åra.

100 års jubileum for SMR blir arrangert på Lovisenberg 2.-3.oktober i 2021. Se fyldig presentasjon i de sammenslåtte numrene av MR 2/ 3 2021.

NORME møtet som var planlagt ble utsatt på grunn av covid-19.

Styreleder fikk gleden av å reise til Danmark på Årsmøtet til SMF (Sunhedspersonalets MissionsFællesskab) 8.- 9.august. Dette var det det siste SMF årsmøtet. Det er vemodig å legge ned misjonsarbeid, men det hadde vært en god prosess for avgjørelsen og det var et godt gjennomarbeidet årsmøte og god ånd i møtet. Her har det blitt brukt bønneveien for det merkes i forsamlingen. Jeg har også fått delta på Nasjonal konferanse for unådde folkeslag (M28) i Bergen 16.- 17. oktober 2020. M 28 står for Misjonsbefalingen. Rike og gode dager i et flott tverrkristelig fellesskap. Det har ikke vært mulig å besøke grupper dette året.

Torunn Tvedt

styreleder

Årsregnskap for 2020