Årsmelding for 2021

Ett jubileumsår er til ende. Vi har også dette året fått vært samlet under mottoet

«HANS HERLIGHET TIL PRIS» Efeserne 1.2.

Året 2021 har også vært preget av covid 19 pandemi, som i 2020. Dette har påvirket fysiske foreningsmøter. Medlemmene våre er godt voksne og hele samfunnet har vært preget av sosial begrensning. Møter har blitt annonsert, men avlyst. Noen grupper med det tillatte antall personer i egnede lokaler har hatt fysiske foreningsmøter. Allikevel har en opplevd gledelige kreative løsninger både i givertjeneste og gjennom telefonkontakt.

Landsstyret har hatt 3 styremøter i 2021 og behandlet 26 saker. 2 styremøter på Teams (internett) og 1 styremøte fysisk. I styremøtet 12.03.21 ble det behandlet og gitt støtte til 9 prosjekter fra forskjellige misjonsorganisasjoner. I samme møte var det status for 100 års jubileet som var stedfestet på Lovisenberg 2.-3.oktober. Det var stor usikkerhet om hvor mange som kunne samles til jubileumsfesten på grunn av smittevern hensyn. Styremøtet 19.08.21 ble også på Teams. I dette møtet fordelte vi hvem som skulle ha andakt i Misjonsringen resten av året og til og med blad nummer to i 2022. Vi fordelte også hvem som skulle skrive julehilsen til misjonssykepleierne som står på bønnekortet. Styremøtet 1.10.21 ble fysisk i forbindelse med jubileumshelgen på Lovisenberg. I dette styremøtet hadde vi status på program og valg til Landsmøtet 16.-19.06 2022 i Stavern.

100 års jubileum. 2.-3.oktober 2021 vare det duket for jubileumsfeiring. Jubileumsfesten var lørdag 2.oktober på Lovisenberg med festmiddag for innbudte og påmeldte gjester. På grunn av covid 19 var det begrensning på antall deltagere. Rundt sirka femti gjester var samlet til en minnerik kveld. Festen ble godt ledet av Else Storaas Vatne. God mat og prat rundt bordene. Historien om på hvilken måte SMR ble startet på ble fornyet i våre sinn. Kallet til stifteren av SMR, Johanna Høeg, ble fremmet til en åpning av Nora i diakonissedrakt, og talen i festkvelden. Hilsninger til jubilanten ble det gitt anledning til. Følgende kom med hilsen; Siri Nyen fra Det Norske Misjonsselskap, Ruth Synnøve Andreassen fra Israelsmisjonen, Inger Marie Oppegård fra Lærernes Misjonsforbund, Olav Vestbøstad fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Anne-Berit Eines fra Det Norske Baptistsamfunn, Reidun Haugen Dalseth tidligere SMR leder og fra Himalpartner, Torbjørg Vikingsdal Andersen tidligere SMR leder, Christine Kristoffersen, redaktør for jubileumshefte, og Willy Ludvigsen fra MAF.

Søndag 3.oktober var SMR representert under en vakker og minnerik Gudstjeneste i Lovisenberg Kirke. Her fikk SMR sin leder komme med hilsen og fikk kollekten.

Årsmøtet for Hjørdis Sundes Fondet 24.02.2021 ble holdt på Teams. I sak 3/21 ble vedtaket slik: På grunn av gjeldende vedtekter og ingen disponible overskudd pr.dags dato, utbetales ingen prosjektmidler i 2021. Styret for Hjørdis Sundes Fondet er: Hilde M Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn Tvedt. Medlemmer og grupper. Pr 31.12.2021 er det registrert 655 enkeltmedlemmer, 29 grupper og 3 nye medlemmer. 18 døde og 19 utmeldte.

Bønnetjenesten. Bønnekortet er vår førstelinje tjeneste også dette året. Bønnearbeidet bærer misjonen videre. Vi får legge misjonssykepleierne ute på de forskjellige misjonsfelt frem for Guds trone hver dag. Bønnekortet ble oppdatert og sendt ut i Misjonsringen nr 4/2021. Vi ber for 39 misjonssykepleiere i 21 forskjellige land og støtter 20 misjonsorganisasjoner.

Misjonsringen ble utgitt fire ganger i 2021, det vil si at nr 2 og 3 ble slått sammen som utgjorde ett fyldig jubileumsnummer. Frøydis Vestbøstad er vår gode medarbeider og redaktør og har ansvar for å oppdatere hjemmesiden (www.misjonsringen.no) vår. Til jubileumsnummeret ble det kjøpt redaktør tjenester fra Christine Kristoffersen.

Styreleder har deltatt på NORME sitt Årsmøte, LINK konferanse og M 28. M28 er Misjonsbefalingen som har fokus på de unådde folkeslag. Inspirerende samling under M28 møtene som går over to dager i Bergen.

Torunn Tvedt

styreleder

Årsregnskap for 2021