Tidligere formenn og nåværende styreleder i Sykepleiernes Misjonsring

290_P1020508-1
Johanne Høeg
Edith Lockert
Ingeborg Mosand
Beate Øglænd
Signy Mangersnes
Torbjørg Vikingsdal Andersen
Reidun Haugen Dalseth
IMG_0207-kopi 2
Torunn Tvedt
Frøydis Vestbøstad

Første ordinære møte i Sykepleiernes Misjonsring ble holdt 3. september 1921. Johanne Høeg ble naturlig nok valgt som formann og hun hadde dette vervet i 46 år.

Etter Johanne Høeg tok Edith Lockert over som formann.

I 1989 ble Ingeborg Mosand valgt som formann.

I 1998 ble Beate Øglænd valgt.

Signy Mangersnes hadde vervet fra 2007 – 2010.

Torbjørg Vikingsdal Andersen hadde vervet i to perioder fra 2010 – 2016.

Reidun Haugen Dalseth hadde  vervet fra 2016 og fram til 2019. 

I 2019 ble Torunn Tvedt valgt til leder. 

I 2021 tok Frøydis Vestbøstad over etter Torunn. 

Ved 10-års jubileet var det grupper i Oslo, Stavern og omegn, Stavanger, Haugesund, Bergen, Hamar og Trondheim. I tillegg var det enkeltmedlemmer, spredt utover hele landet, fra Lindesnes til Karasjok, i alt 350 medlemmer.

I 1947 var medlemstallet økt til 1.300 medlemmer. Det kostet nå kr 3 pr år å være medlem.  I 2010 kostet det 300 kroner å være medlem. Da hadde SMR cirka 1000 medlemmer.

SMR har siden begynnelsen hatt som sine hovedoppgaver å be for sykepleierne ute i misjonens tjeneste og å samle inn penger til ulike helse- og diakoni prosjekt som disse står i.

I 2009 kom det inn ca 2,6 mill i gaver + 250.000 i kontingent. 2.7 mill ble gitt videre.