Alle foto: Frøydis Vestbøstad

Program for SMR’s landsmøte

Stemnestaden, Grinde, 13.-16. juni 2019

Tema: TRO

TORSDAG 13. JUNI

14.00Registrering starter, kaffe og enkel servering, 

18:30Kveldsmat

19:30Åpningsmøte – åpent for alle

Aud Karin Kjølvik Ringvoll taler

Hilsen fra ordfører i Tysvær, hovedkomiteen og leirsted

Sang og musikk

Kveldskaffe

FREDAG 14. JUNI

07:45Morgenbønn 

08-09Frokost

9:30Bibeltime v/ Aud Karin Kjølvik Ringvoll (åpent) 

                 Tema: Troens hovedpersonKorte innslag fra misjonærer

10:45Kaffe/te

11:15Forhandlingsmøte (for SMR medlemmer)

14:00Middag

15:30Forhandlingsmøte fortsetter

18:00Kveldsmat

19:30Misjonsmøte – åpent for alle

Sang

Intervju og innslag med Kristin fra Jordan og Kristin fra Israel

Kveldskaffe 

LØRDAG 15. JUNI

07:45Morgenbønn

08-09  Frokost

9:30Bibeltime v/Aud Karin Kjølvik Ringvoll (åpent) 

                  Tema: Når troen utfordres

11:00Avreise tur til Karmøy, med bl.a.; Harald-støtten og Avaldsnes kirke, Guide: Geir Toskedal

Lunsj på Karmøy Folkehøyskole (klokken13)

(14:00Lunsj for de som ikke er med på Karmøytur)

17:30Festmiddag med gjester (må være meldt på)

19:00Festkveld– åpent for alle

Festtale ved Turid Dahl

Flaggborg

Misjonærer deltar

Misjonskollekt

Sang og musikk

Kaffe & dessertbord

SØNDAG 16. JUNI

9:00Morgenbønn 

9:30Frokost

11:00Gudstjeneste i Aksdal kirke

v/Gjermund Lygre

Misjonærer og utseninger presenteres

Hilsen fra SMR leder

13:30Middag med kaffe

Avslutning